Modulul pentru gestiunea furnizorilor include:
  • Managementul partenerilor - include gestiunea de adrese multiple, persoane de contact, persoane delegate pentru facturare, integrare cu contabilitatea, verificare existenta firma pe Ministerul de Finante.
  • gestiunea articolelor(produselor) cu setari pentru diversi parametrii
  • gestiunea facturilor, incasarilor, platilor
  • gestiunea stocurilor
  • facilitati pentru firme de productie
  • listarea facturilor si a ordinelor de plata
  • rapoarte restante, fisa clientului
  • generarea declarative 394
  • jurnale de vanzari, cumparari in diverse formate

Last edited Jun 26, 2014 at 11:31 AM by DxN, version 1