This project is read-only.
Project Description
ErpStudio is a .NET Open Source ERP - System developed in C# using MS-SQL-Server, for Romanian companies (with public or private capital)


Proiectul ERP Studio contine urmatoarele module:
  • administrare - pentru administrarea utilizatorilor, grupuri, acces la module, etc.
  • autoUpdate - updatarea automata a aplicatiei de pe un server web.
  • esrp - modulul pntru contabilitate generala.
  • amix - modul pentru gestiunea mijloacelor fixe.
  • fares - gestiune furnizori, facturi, gestiune stocuri.
  • resuma - gestiunea resurselor umane
Aplicatia permite gestionarea unui numar nelimitat de societati comerciale.
Proiectul a fost realizat in C# 2.0 - windows form avand ca suport baza date MS-SQL (Express SQL).

Daca doriti o prezentare a produsului va rugam sa ne contactati pe adresa de mail dorin.popa@datastudio.ro.
Proiectul a fost dezvoltat intr-o maniera extensibila, permitand adaptarea lui la orice caz particular.

Last edited Jun 28, 2014 at 6:20 AM by DxN, version 11